Kontaktirajte nas na info@helponestopshop.com


One Stop Shop, Powered by Joomla!
Treninzi

One Stop Shop, ustanovljen u okviru projekta HELP, pruža mogućnost vašem preduzeću da se povežete sa univerzitetima članicama konzorcijuma projekta HELP kako biste dobili savet stručnjaka u vezi sa vašim specifičnim potrebama za treninzima u veštinama.  U svetu u kome su promene stalne i dramatične, trening postaje kritična tačka da bi se ubrizgavale veštine i obezbedila kompetentnost na radnom mestu. Neobučeni ili slabo obučeni radnici mnogo više koštaju nego obučeni. Slično, kompanije sa bolje obučenom radnom snagom će biti profitabilnije i rasti brže.

One Stop Shop nudi Off-the-Shelf programe obuke koji se mogu realizovati ili na radnom mestu ili na najbližem HELP univerzitetu.  Specijalizovani programi obuke mogu se kreirati u skladu sa individualnim potrebama za razvoj vašeg preduzeća. Početni izbor kurseva obuke koji je dostupan preko HELP One Stop Shop podrazumeva:   
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner