Kontaktirajte nas na info@helponestopshop.com

Šta je HELP One Stop Shop? PDF Štampa

U Velikoj Britaniji termin One Stop Shop (OSS) predstavlja kancelariju kroz koju se može ostvariti kontakt sa lokalnim vlastima. Koncept ideje bazira se na činjenici da sve bude dostupno putem jedinstvene kontakt tačke.

 


OSS na Univerzitetu

Ovaj koncept upućuje na činjenicu da na univerzitetima postoji jedinstveno mesto/kancelarija/osoba uz pomoć koje preduzeća, koja žele da sarađuju sa visokoobrazovnim institucijama, mogu da ostvare kontakt.

Oblici saradnje koji su trenutno u ponudi:

  • Trening
  • Istraživanje
  • Druge specijalizovane usluge

DSCF1176

Analiza potreba za treningom

Preduzeća i javne institucije koje su se uključile u sprovedeno istraživanje potvrdila su potrebu za partnerstvom sa visokoobrazovnim institucijama.

Za kvalitetno povezivanje univerziteta i privrednih subjekata potrebno je uspostaviti i ojačati postojeću komunikaciju.


DSCF9578

Zaključci sprovedene analize

Treninzi su potrebni!

Područja koja bi treninzi trebalo da pokrivaju su:

  • Organizacione veštine
  • Meke veštine
  • Analitičke veštine

Većina preduzeća:

  • je spremna da ulaže u treninge koji će povećati efikasnost i profitabilnost njihovog poslovanja
  • veruje da je koncept One Stop Shop dobar za njihovo povezivanje sa univerzitetom
 
   
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner